Având în vedere că:

(i) în data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Regulamentul”);

(ii) scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care sa permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date,

va informam în cele ce urmează cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care societatea Ambasador Events S.R.L. (Societatea) le prelucrează și scopul prelucrării acestora.

 1. Datele personale pe care le prelucram sunt colectate direct de la dumneavoastră și sunt următoarele: nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail.
 2. Aceste date vă sunt solicitate în momentul completării cererii de ofertă on-line și a formularului de contact on-line și sunt prelucrate ca urmare a exprimării consimțământului dumneavoastră și doar pentru scopuri legitime, respectiv pentru a întocmi și pentru a vă transmite oferta solicitată. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe solicitarea dumneavoastră de a vă comunica o ofertă privind serviciile noastre, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major.
 3. Pentru a va oferi servicii și produse cât mai competitive, pentru a întocmi oferta ca urmare a solicitării dumneavostră și pentru a vă putea comunica oferta solicitată sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, instituții financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).
 4. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe durata necesară întocmirii și comunicării ofertei solicitate si, ulterior comunicării acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.
 5. Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:
 • dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție – puteți sa va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ati furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • dreptul de a depune plângere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimtamantului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamântul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând în continuare valabila;
 • drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Jud. Ilfov, Otopeni, str. Drumul Odăii nr. 34-36 sau prin e-mail, la: office@ambasador-events.ro.